Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Lejre Radikale Venstre

Formandens beretning 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Formandsberetning ved generalforsamlingen d. 5. 4. 2016

 

 

De store begivenheder

Folketingsvalget d. 18. juni 2015. Vores lokale kandidat, Rasmus Helveg Petersen, blev ikke valgt. Der blev ydet en god indsats både fra vores og hans side. Men forgæves, i det hele taget gik det dårligt for RV denne gang. Vi havde hængt plakater op, uddelt hjemmebagte kanelsnegle på stationerne og vi havde lavet flere gode “pressebegivenheder” med Rasmus Helveg Petersen i månederne op til valget, for at undgå at vore aktiviteter druknede i den almindelig valgstøj., men lige meget hjalp det. DF og Alternativet fremgang i området.

 

Folkeafstemningen om retsforbeholdet d. 3. 12. 2015. Vi havde to læserbreve i den lokale presse om emnet - pro-Europa. Der var samlet set et nej til forslaget i Lejre Kommune, men i Allerslev området et ja.

 

Andre aktiviteter

Politiske møder

Den 7. 5. 2015 afholdt vi sammen med alle de andre partier et politisk møde - bl.a. med udgangspunkt i pendlerproblematikken på Osted Fri - og Efterskole. Rasmus Helveg Petersen deltog fra RV.Mødet var godt besøgt og var blevet til på vores initiativ. Mødet blev lagt så tilpas tidligt at det ikke druknede i det snarlige valg. 

 

Grundlovsmødet 2015 blev også en succes. Talere var Marianne Jelved og Laura Lundager, Osted. Hjemmelavet morgenbrød og kaffe indgik også i mødet.

 

Vindmøllemøde d. 12. 10. 2015 i Hvalsø Kulturhus. Deltagere: Rasmus Helveg Petersen, Martin Donovan (DONG) og Johan Scheel , Ryegård. Et velbesøgt møde, saglig debat på trods af et stort fremmøde af modstandere mod et lokalt vindmølleprojekt

 

Problem: At få folk til at komme til politiske møder. De lykkedes nogenlunde med ovennævnte møder. Internt har vi afholdt de faste nytårs - og sensommermøder for medlemmer og bestyrelse, hvor vi planlægger den kommende sæson. 

Vi har på møderne i 2015 drøftet, hvordan gør vi opmærksom på os selv lokalt i en situation, hvor vi ikke har en repræsentant i kommunalbestyrelsen. Det er svært, da der ikke bortset fra vindmøllesagen og skolesagen (som vi tager op i foråret 2016) ikke er så store emner at diskutere p.t.

 

Rasmus Helveg Petersen  har vi også søgt at gøre kendt lokalt ved at arrangere et meget omtalt møde i Sæby, hvor han var oppe og tale med de lokale om et fjernvarmenet, der skal etableres i byen. Desuden arrangerede vi også et møde mellem ham og Johan Scheel,Ryegård, om Scheels planer om at bygge Langtved Ny Færgekro.

 

Læserbreve

Vi har haft læserbreve i lokalpressen vedr. EU afstemningen og vedr. “Vores Sted” magasinet fra kommunen. Desuden var der god pressedækning af Rasmus Helveg Petersens besøg i Sæby og af Vindmøllemødet.

 

Kommende aktiviteter

 

Opstillingskredsforsamlingsmøde mandag d. 11. april 2016 hvor der skal vælges ny folketingskandidat for Køge - Lejre Kredsen. Der er flere interesserede kandidater.

 

 

 

 

 

Dagligstuemøde d. 19. april kl. 19 hos Hans Jørgen L. Larsen, Lønspjæld 15, Lejre.

Emne: Flygtninge i Lejre oplæg ved Ruth Nielsen, Hvalsø, og Birgit Albrechtsen, Gevninge.

 

 

Grundlovsmøde  på Osted Fri - og Efterskole kl.10. Talere i år er Morten Østergaard, RV, og Mette Touborg, Lejre.

 

 

Kommunevalget d. 21. 11.2017. Vi regner med at holde et opstillingsmøde i august, hvor vi opstiller en liste, forbereder valgprogram, afgør valgforbund

 

 

Hans Jørgen L. Larsen