Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Lejre Radikale Venstre

Referat af generalforsamlingen 2016

 

Lejre Radikale Venstre referat af generalforsamlingen 2016

Mødereferat for generalforsamling i Lejre Radikale Venstre d. 5. April 2015

 

 

  1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere

Aksel Appel blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig,

 

  1. Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning vedlægges referatet

Ingen bemærkninger til formandens beretning. 

Dog blev det nævnt at mødet på Lindenborg kro var et vel afviklet borgermøde. Der var en gennemgående positiv stemning omkring placeringen af flygtninge i Lejre kommune.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år

Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

Budget for 2017 blev godkendt

 

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår, samt vejledende kontingent for det det næstfølgende år

Kontingentsatsen blev ikke ændret 

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

 

6. Valg af: 

  1. formand for 1 år - Hans Jørgen Lych Larsen blev genvalgt
  2. Bestyrelsesmedlemmer - Camilla, Niels Rolf, Carsten blev alle tre genvalgt + en vakant plads

Det blev foreslået om bestyrelsen samlede antal kunne reduceres. Indtil da må bestyrelsen supplere sig selv. Jannik Koldborg er RUs repræsentant i bestyrelsen.

Anette Stark er 1.suppleant

2. suppleant Vakant plads - bestyrelsen må spørge blandt medlemmerne

  1. 1 revisor - Jørgen Olsen blev genvalgt
  2. 1 revisorsuppleant - Erik Frandsen blev genvalgt

 

7. Valg af delegerede til regionsforsamlingen

Asta og Hans Jørgen blev valgt

Thomas B som supp

 

8. Valg af delegerede til landsmødet

Asta og Hans Jørgen blev valgt

Thomas B som supp

 

9. Valg af 2 medlemmer til regionsbestyrelsen 

Asta og Hans Jørgen blev valgt

 

10. Eventuelt

Tak til dirigenten for god mødeledelse

Takken gik bordet rundt...